AKSJON FORSVAR OFFENTLIG PENSJON – Meklingsvake med konserter og taler

Aksjonen har dette som plattform:

• Bevar offentlig tjenestepensjon.

• 30 års opptjening skal gi minst 66 % pensjon av sluttlønn.

• Fortsatt bruttopensjon fra 65 år.

• Bevar dagens sosiale AFP-ordning.

• Behold særaldersgrensene med dagens ytelser.

• Viderefør uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon.

• De offentlige pensjonene er en del av våre ansettelsesbetingelser.
tariffvake-plaka1
www.forsvarpensjon.no