PRESSE & MEDIA
Gamla bruker sitt presse-nettverk, hvor bandenes pressestoff og info om konsert mailes ut til flere kontakter i diverse presse og media du får nærmere info om. Av og til kan vår promotering gi seg utslag i at info og tidvis bilder kommer på trykk i form av oppslag eller Hva Skjer-guider, eller lagt på nett, evt radio/TV-sammenheng.

WEB-SIDE
Gamlas webside og Facebook-side oppdateres jevnlig med konsert og band-info, samt at konsertinfo sendes til konsertgjengere som har meldt seg på Gamla’s newsletter! Vi oppdaterer 20-30 andre konsert og kultur web-sider avhengig av arrangementets innhold som passer hvor.

ANNONSER:
Gamla promoterer og sine konserter med facebook-annonser.