ONE PEOPLE arrangerer Støttekonserten «Washiglia – Wiping The Tears» for LEONARD PELTIER! På scenen står ØYVIND ELGENES + KOHINOOR + THE SHITSEZ + EMIRE & LILLEBROR + DAUGHTERS OF WATER + TATANKA OHITIKA + RICHARDO SANCHEZ m.fl.

BILLETTER KR.249 I DØRA FRA KL.19.00 FORSALG BILLETTSERVICE
FACEBOOK-EVENT

Wiping the Tears, eller ”Washiglia” på Dakota/Lakota, er et nordamerikansk indiansk rituale ment for å frigjøre sorg og styrke troen på framtida. Dette ritualet er også inspirasjonen til konserten ”Washiglia 2011” som avholdes 25. Mai på Gamla i Oslo.

PROGRAM:

Kl. 19:00 – Dørene Åpnes / Billettsalg-start

Kl. 19:00 – DJ JUNIOR MAESTRO

kl. 19:45 – INTRODUKSJON/VELKOMST

kl. 20:00 – KONSERTSTART / DAUGHTERS OF WATER

kl. 20:15 – RICARDO SANCHEZ med SIDIKI CAMARA m.fl.

kl. 20:45 – ØIVIND ELGENES

kl. 21:15 – KOHINOOR

kl. 21:45 – EMIRE OG LILLEBROR

kl. 22:15 – THE SHITSEZ

kl. 23:00 – ÅPEN SCENE MED BLANT ANDRE TATANKA OHITIKA og

KAILASH KOKOPELLI.

Konserten har som hovedmisjon å kaste lys over situasjonen til den fengslede samvittighetsfangen Leonard Peltier. Peltier har sittet i fengsel i snart 35 år, og rettsaken mot han bar preg av uryddighet og fabrikerte bevis. Peltier er et levende symbol på hvordan den rike Lakota(Sioux)kulturen fortsatt ikke har fått sin oppreisning fra de forente stater – Amerika – etter århundrer med undertrykkelse.

Sentralt i vår ”Wiping the Tears” filosofi er læren om The Medicine Wheel. Læren om Medisinhjulet er noe av det eldste man kommer over i urfolk-tradisjoner. Denne læren danner et holistisk fundament for menneskelig samarbeid og atferd.

One People er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av religion, kultur og etnisk tilhørighet der en positiv tro på fremtiden er drivkraften. One People vil bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler. I tillegg ønsker vi på sikt å etablere en fredskafé i Oslo, der konfliktløsning og framtidsrettet felles kreativitet er rammen.
One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen.

One People er også en stiftelse som på sikt skal bruke et eventuelt overskudd fra CD-salg og andre aktiviteter til stipendier for personer og prosjekter som jobber for fred, verden over.
www.one-people.com

Vår misjon er å hjelpe Lakota folket i å bevare og revitalisere den rike Lakotakulturen og deres språk. Et av våre hovedmål er en større grad av selvberging, men samtidig jobber vi med åmøte de grunnleggende behovene til Lakota familier, barn og eldre i dag. Vi bestreber oss på å utvikle et interkulturellt forhold som erkjenner at vi alle er i slekt, og at amerikanske indianere er en likeverdig og verdifull del av samfunnet vårt.
www.helpthefirstnations.com

Leonard Peltier (født 12. september 1944) er en nordamerikansk indianeraktivist som ble dømt i 1977 til to sammenhengende livstidsdommer for å ha drept to FBI-agenter.
Det har vært sådd tvil om hvorvidt han er skyldig eller ikke, og han blir regnet som en samvittighetsfange av Amnesty International.

Leonard Peltier blir av mange betraktet som en politisk fange, og han har mange støttespillere verden over, inkludert Nelson Mandela, Rigoberta Menchu, Amnesty International, FNs Høykommissær for Menneskerettigheter, Tenzin Gyatso (den 14. Dalai Lama), Bono og Europaparlamentet, som alle har bedt om hans løslatelse.

Vi forsøker med denne konserten å kaste lys over situasjonen, samt bidra økonomisk til arbeidet Leonard Peltier Defence Offence Comeetee gjør for å få en benådning av Peltier.

VI HÅPER Å SE DEG DEN 25.MAI!!!

IN THE SPIRIT OF CRAZY HORSE!
www.one-people.com